TAVUKLU FAJİTA
TAVUKLU FAJİTA
TAVUK IZGARA, BİBER, SOĞAN, MANTAR, DOMATES, TORTİLLA EKMEĞİ, SALSA, YOĞURT, GUACAMOLE, KIRMIZI SALSA SOS VE EKŞİ KREMA?